Populaire trainingen:

Er zijn geen vervelende klanten... 
Basis communicatie.
Lees verder..

Van je collega's moet je het hebben...!
Collegialiteit en omgaan met kritiek (feedback)
Lees verder..

Opzij, opzij opzij...
Time Management.
Lees verder..

Zoeken

  Search  

Als leidinggevende ben je een belangrijk onderdeel in de hiërarchie binnen het school of opvang. De Middel Manager is de verbinding (schakel) tussen de directie en de medewerker waar je leiding aan geeft. Een belangrijke en leuke positie binnen de school of opvang, je bent vaak breed inzetbaar.

Toch is het soms niet makkelijk om leiding en sturing te geven aan de medewerkers waar je verantwoordelijk voor bent en dan verwacht de directie ook nog van alles van je.

Tijdens deze Middel Management training leer je net die vaardigheden die je nodig hebt om op ontspannen wijze je taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. 


Inhoud van de training:

Blok 1:  De Middel Manager.

Blok 2:  Stijlen van leidinggeven.

Blok 3:  Motiveren.

Blok 4:  Omgaan met weestand en draagvlak vergroten.

Blok 5:  Leiderschapsvaardigheden.

Blok 6:  Time Management.

Blok 7:  Communicatie.

Blok 8:  Vergaderen en teamoverleg voeren.

Blok 9:  Presenteren.

Praktijkopdrachten.

Tussentijdse evaluatie.

Afsluiting.


Blok 1:  De Middel Manager.
Tijdens dit onderdeel wordt de rol van Middel Manager belicht. Doel van dit blok is je inzicht te geven welke rol je inneemt als leidinggevende met de daarbij horende verantwoordelijkheden richting de medewerkers en het hoger management of directie.

Aan bod komen o.a.:

  • Organisatie structuren.
  • Organigram van de organisatie met verantwoordelijkheden.
  • Balans tussen uitvoeren en leidinggeven.
  • Taakverantwoordelijk versus medewerkerverantwoordelijk.

 

Blok 2:  Stijlen van leidinggeven.
Elke leidinggevende heeft een eigen manier van leidinggeven. Vaak vanuit de praktijk aangeleerd en passend bij de persoon. Echter met één stijl van leidinggeven bereik je niet altijd je doel(en). Je hebt te maken met verschillende medewerkers die nét een andere stijl nodig kunnen hebben. Het aanleren én flexibel kunnen inzetten van meerdere stijlen verhogen je kans om het gewenste resultaat te behalen.

Je krijgt antwoord op vragen als:
-   Welke stijlen van leidinggeven zijn er?
-   Welke stijl van leidinggeven hanteer ik?
-   In welke situatie zet je de juiste stijl van leidinggeven in?

De stijlen van leidinggeven die aan bod komen zijn:
-   Instructiestijl
-   Begeleidingsstijl
-   Participatiestijl
-   Delegatiestijl

-   Situationeel leidinggeven (Hersey en Blanchard)
-   Blake en Mouton
            -   Compromisgericht
            -   Team gericht
            -   Behoudend
            -   Productiegerich
            -   Mensgericht


Blok 3:  Motiveren.
Het motiveren van medewerkers is een vaardigheid die bij de dagelijkse werkzaamheden verantwoordelijkheden van een leidinggevende thuishoort. Wat motiveert wél en wat kan demotiverend werken? Naast deze basale motivatietoren wordt er aandacht gegeven aan individuele motivatiebronnen. Hoe herken je deze bij je medewerkers en zet je de juiste vorm in?

De verschillende stijlen die aan bod komen zijn:
-   De Maslov theorie. (behoeftes theorie)
-   De motivatie stijlen van Kolb.
-   Feedback geven en ontvangen.

Waarden: Waarden bepalen voor het overgrote deel onze motivatie in het werk. Onze waarden bepalen het “waarom” we de dingen die we doen. Het zijn onze drijfveren en criteria die bepalen of we ergens tevreden over zijn, of juist niet. Welke waarden zijn belangrijk voor je en voor je medewerkers? Zijn de waarden van bij iedereen herkenbaar én worden ze door jou altijd uitgedragen en bewaakt?

 

Blok 4:  Omgaan met weestand en draagvlak vergroten.
Als leidinggevende kun je te maken krijgen met weerstand, bijvoorbeeld bij een verandering of wanneer er een opdracht uitgevoerd moet worden waarbij je op tegenwerking stuit. Hoe ontstaat én herken je weerstand en belangrijk, hoe ga je hiermee om, welke tools zijn er om weerstand weg te halen? Je krijgt verschillende technieken om met weerstand van medewerkers om te gaan en deze weg te halen.

Ook jij zelf kunt weerstand voelen bij veranderingen of een opdracht vanuit het Management. Hoe ga jij daarmee om? Welk effect heeft dit op je medewerkers? Welke risico’s zijn hieraan verbonden. Je krijgt tips om weerstand bij jezelf weg te nemen.

Vergroten van draagvlak: Één van de belangrijkste manieren om weerstand te verlagen is het vergroten van draagvlak.

Je krijgt antwoord op vragen als:
-   Wat is draagvlak?
-   Wanneer is het verkrijgen van draagvlak belangrijk?
-   Hoe krijg je draagvlak?

 

Blok 5:  Leiderschapsvaardigheden (delegeren).
“alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”

Een belangrijke vaardigheid die je als leidinggevende moet beheersen is het delegeren van werkzaamheden. We zijn snel geneigd om een bepaalde taken zelf te (willen) uitvoeren, met als vaak gehoord argument “dan gaat het sneller en weet ik dat het goed gebeurd”. Toch is delegeren vaak een betere oplossing. 

Je krijgt antwoord op vragen als:
-   Wat delegeer je en wat niet?
-   Hoe delegeer je, wat heb je nodig?
-   Wanneer geef je (deel) verantwoordelijkheid en wanneer niet?
-   Hoe krijg je een goede balans tussen delegeren en controleren?


Blok 6:  Time Management.
Effectief met de beschikbare tijd omgaan is voor veel mensen niet makkelijk. Vaak besteden we teveel tijd aan zaken die te weinig bijdragen aan het gestelde doel. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat een gemiddelde medewerker ca. 20% van zijn of haar tijd echt effectief gebruikt. Er wordt dus nogal wat tijd inefficiënt gebruikt.  

Tijdens dit onderdeel krijg je meer inzicht in deze materie, tegen welke valkuilen je aan kunt lopen en krijg je verschillende effectieve tools aangereikt om jouw tijd en die van je medewerkers zo effectief mogelijk in te delen.

Behandeld worden onder andere:
-   De 20/80 regel.
-   Prioriteiten stellen (A-proiriteiten en B-prioriteiten)
-   Het Eisenhouwerschema.
-   De POWER methode.
-   De twee minuten regel.
-   De brain-dump.  

 

Blok 7:  Communicatie.
Tijdens dit blok komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De STAR(T) methode:
Deze methode houd in dat je door middel van vragen stellen een zo betrouwbaar mogelijk beeld van een situatie krijgt zonder dat je daar zelf bij aanwezig was. Hierbij worden vragen gesteld over de Situatie, Taak of doel, Resultaat en Terugkoppeling. Deze manier van vragen stellen kan je ook gebruiken om oorzaken te achterhalen wanneer een medewerker minder gemotiveerd is.

De Logische niveaus:
Deze krachtige communicatiemethode stelt je in staat met iedereen en op elk niveau een gesprek te voeren. Deze uit 6 verschillende opgebouwde niveaus geeft je de mogelijkheid om precies die hoeveelheid informatie te krijgen én te geven die jij van je medewerker en het Managent nodig hebt als ook wat zij van jou nodig hebben.

De 6 niveaus zijn:
-   Omgeving (waar)
-   Gedrag (wat)
-   Vaardigheden (hoe)
-   Waarden (waarom)
-   Identiteit (wie)
-   Visie/missie (waarvoor)

Conflicthantering:
Als leidinggevende heb je regelmatig te maken met verschillende belangen. Belangen van het management of directie, belangen van je medewerkers en natuurlijk jouw eigen belang. Wanneer deze belangen botsen, kun je te maken krijgen met een conflict. Hoe ga je hier mee om? En belangrijker hoe los je dit conflict op? Je krijgt inzicht in welke stijl je gebruikt én welke stijl het meest effectief is wanneer je in een conflictsituatie terecht komt.

Verder leert je een balans te vinden én inzicht te krijgen in Rationele kwesties en Emotionele kwesties.

Slecht nieuws gesprek:
Een “slecht nieuws” gesprek voeren.  Als leidinggevende ontkom je er niet aan om je medewerkers aan te spreken op hun gedrag of wanneer hun prestaties niet (meer) voldoen aan de eisen of wensen van de organisatie. Tijdens dit onderdeel leer je hoe je dit gesprek opbouwt en voert. 

Onderhandelen:
ls leidinggevende zal je soms “water bij de wijn” moeten doen. De vraag is hoe ver je daarmee gaat. Je zal rekening moeten houden met de bedrijfsbelangen, maar ook met de (werk)relatie die je hebt.

Je leert een balans te vinden tussen “Positioneel” onderhandelen (vanuit standpunten) en “principieel” onderhandelen (vanuit belangen).

Methodes die aan de orde komen zijn
-   Roos en Leary (gedrag en reactie op gedrag)
-   Kilmans Conflictstijlen

 

Blok 8:  Vergaderen en teamoverleg voeren.
Dé meest tijdrovende “hobby” van (Middel) Managers. Als leidinggevende ben jij degene die de duur, effectiviteit en uitkomst van het overleg bepaald. Tijdens dit deel leer je als goede voorzitter het overleg te sturen.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
-   Je kennis (van het onderwerp).
-   Je houding en gedrag.
-   Gespreksinteractie.
-   Redeneertechnieken.
-   Spelregels bij overleg.
-   Probleem analyse.
-   Besluitvorming en (controle op) uitvoering.

 

Blok 9:  Presenteren.
We presenteren elke dag, in ieder gesprek. Of we nu kennis willen delen, een opdracht willen overbrengen, een idee voorstellen of  een beslissing communiceren. Het belangrijkste hierbij is: is mijn boodschap overgekomen zoals ik dat wil?

Tijdens dit onderdeel leer je een goede presentatie voor te bereiden en deze ontspannen wijze te geven.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
-   Een presentatie maken.
-   Voorbereiding.
-   Kop, romp staart methode.
-   De drie V’s.
-   Het gewenste resultaat.
-   Je publiek.
-   Houding en omgaan met spanning.
-   4 presentatie stijlen (Satier)


Praktijkopdrachten.
Na afloop van elke trainingdag krijg je de opdracht om de geleerde theorie, per behandeld onderdeel, de komende week in de praktijk te brengen. Bij aanvang van de volgende trainingsdag zullen de ervaringen, resultaten en eventuele struikelblokken plenair besproken worden.


Tussentijdse evaluatie.
Na trainingsdag 4, 8 en 11 zal er met de opdrachtgever een tussentijdse evaluatie plaatsvinden over de voortgang en ontwikkeling van de deelnemers. Deze evaluatie zal elk ca. 2 uur duren.

Besproken worden o.a.:
-   Aanwezigheid.
-   Inzet tijdens de training.
-   Houding t.o.v. de onderwerpen.
-   Samenwerking.
-   Voortgang in ontwikkeling.
-   Uitvoering van de opdrachten.


Afsluiting.
Ter afsluiting van de Middel Management training zal er een bijeenkomst zijn waarbij de deelnemers het certificaat uitgereikt krijgen, er een evaluatie zal plaatsvinden en de deelnemers een korte presentatie (proeve van bekwaamheid) verzorgen voor het Management of directie. De opdracht voor het maken van de presentatie krijgen de deelnemers aansluitend aan blok 9.

 

Overige informatie en prijs.

Prijs: 1.280 euro exclusief btw en inclusief trainingsmap en certificaat.

Hoelang: 
               -   Intake gesprek opdrachtgever van ca. 2 uur
               -   Training Middel Management: 12 dagdelen van 3.5 uur
               -   3 evaluatie- gesprekken van ca. 2 uur
               -   Afsluiting van ca. 3 uur.

Voor wie: Leidinggevende.

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 12

Locatie: bij u interen of op een externe locatie (prijs is exclusief externe locatie)

  Terug  Contact